head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 2 ธันวาคม 2023 12:07 AM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » นานาสาระ » แก้ปัญหา อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคง่ายๆ14ข้อด้วยวิธีการสอนให้รู้จักแก้ปัญหา

แก้ปัญหา อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคง่ายๆ14ข้อด้วยวิธีการสอนให้รู้จักแก้ปัญหา

อัพเดทวันที่ 11 พฤษภาคม 2023

แก้ปัญหา แม้ในฐานะผู้ใหญ่ เรามักจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ เนื่องจากความจริงที่ว่าเราสูญเสียความชัดเจนของความคิด และไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างไร ใช่ อารมณ์ทำให้เราเป็นมนุษย์ แต่นอกจากนั้นแล้ว บุคคลจะได้รับสติปัญญาที่เหนือชั้น เพื่อที่จะรับรู้และละทิ้งอารมณ์ด้านลบ และแก้ปัญหาที่ทำให้พวกเขา

ทักษะการแก้ปัญหามีความสำคัญต่อ พัฒนาการทางพฤติกรรมของลูก พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะใช้ความรุนแรงเป็นวิธีแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะการฟัง การก่อตัวของความมั่นใจในตนเอง ทักษะการแก้ปัญหารวมถึง

ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งช่วยให้คุณพิจารณาปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะเด่น คือความเต็มใจและทำผิดพลาด การคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งทำให้บุคคลสามารถแยกปัญหา หรือความคิดออกเป็นส่วนๆ และวิเคราะห์ได้ ทักษะนี้ประกอบด้วยความสามารถในการจัดเรียง จัดหมวดหมู่ และเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นกลาง

แก้ปัญหา

เรามีเคล็ดลับง่ายๆ 14 ข้อที่จะช่วยปลูกฝังทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับลูกของคุณ

1. ช่วยให้ลูกของคุณรับรู้ ปัญหาหรืออารมณ์ที่รบกวนเขา บางครั้งเด็กๆ รู้สึกหงุดหงิด และหัวเสียเพียงเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่า ปัญหาของพวกเขาคืออะไร ช่วยให้ลูกของคุณตระหนักถึงปัญหา หรืออารมณ์ที่รบกวนพวกเขา บอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะโกรธหรือเศร้า และสอนเขาถึงวิธีอธิบายสภาพของเขาด้วยคำพูดที่ถูกต้อง สอนลูกของคุณให้แยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ ซึ่งจะง่ายต่อการเข้าใจและวิเคราะห์

2.อย่าแก้ปัญหาให้ลูก คุณอาจจะ แก้ปัญหา ของลูก และก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้น แต่ปัญหาที่แท้จริงคือลูกของคุณ จะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากวิธีการนี้ สิ่งเดียวที่เขาจะรู้ก็คือเขาต้องพึ่งพาคุณ และเมื่อการเสพติดกลายเป็นนิสัย เด็กก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆ

3. ระบุวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ เมื่อระบุปัญหาได้แล้ว คุณก็หาทางแก้ไขต่อไปได้ ถามคำถามปลายเปิดกับลูกของคุณ เพื่อช่วยให้เขาหาทางออกที่เป็นไปได้ แสดงให้เขาเห็นวิธีคิดอย่างยืดหยุ่นและอิสระ เพื่อเรียนรู้ที่จะพิจารณาปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกัน ระดมสมองและกระตุ้นให้เขาเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจน และไม่ชัดเจนและไม่ได้มาตรฐาน วิธีนี้จะกระตุ้นทั้งความ คิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์

4. อภิปรายวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ช่วยให้บุตรหลานของคุณเข้าใจ และให้รายละเอียดการตัดสินใจแต่ละครั้ง และผลที่ตามมา หากเขาทะเลาะกับเพื่อน ขอให้เขาลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแก้ไขที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุผลในการคืนดี คุณสามารถถามคำถามนำ เพื่อช่วยลูกของคุณหาทางออกเพิ่มเติม

5. เลือกวิธีแก้ปัญหาหนึ่งข้อ เชื้อเชิญให้เด็กเลือกหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ การตัดสินใจด้วยตัวเองจะทำให้เขารู้สึกถึงอิสระ และความสามารถ นอกจากนี้ยังจะสอนให้เขามีความรับผิดชอบต่อการเลือกของเขา 6. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตาม ช่วยลูกของคุณพัฒนาแผนปฏิบัติการที่จะช่วยพวกเขาแก้ไขความขัดแย้งในปัจจุบัน กระตุ้นให้เขาดำเนินการแต่ละรายการของแผนนี้ การคิดและการวางแผนจะไม่มีความหมาย หากไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม

7. คิดและวิเคราะห์ การทำตามแผนบางอย่างอาจให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือไม่ก็ได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เพื่อให้การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นจริง คุณต้องไตร่ตรองถึงข้อผิดพลาด และเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น ปล่อยให้ลูกของคุณทำผิดและเรียนรู้จากพวกเขา ถ้าเขาทำสำเร็จก็ให้กำลังใจเขา

8. แสดงความมั่นใจ เด็กขอการสนับสนุนทางศีลธรรมจากคุณ การแสดงความมั่นใจในความสามารถของตนไม่ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ตาม จะช่วยให้พวกเขาพัฒนานิสัยไม่ยอมแพ้ 9.ส่งเสริมอิสระในการเล่นของลูก กิจกรรมที่มีแบบแผนนั้นดีจริงๆ สำหรับเด็ก แต่การเล่นโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ คือกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาสติปัญญาของเขา

เมื่อเด็กแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การพังทลายของโครงสร้างที่เขาสร้างด้วยบล็อก หรือการปะทะกันของความคิดกับไอเดียของเพื่อนๆ ในสนามเด็กเล่น เขาจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ว่าเหตุและผลทำงานอย่างไรเป็นส่วนสำคัญของเกมที่ไม่มีโครงสร้าง

10. ไม่มีกฎสำหรับความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ หากเด็กต้องการระบายสีช้างสีแดง ให้ช้างเป็นสีแดง เด็กไม่ได้ผูกพันกับความเป็นจริงของโลกนี้ จินตนาการของพวกเขาทำให้พวกเขามองปัญหา ในแบบของพวกเขาเอง สร้างบรรยากาศที่เด็กจะไม่ได้ยินการตำหนิ หรือการตัดสิน หากเด็กกลัวที่จะทำผิดพลาด พวกเขาจะไม่ทำอะไรเลย

11.เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ เด็กๆ จะสังเกตพฤติกรรมของคุณ หากคุณตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดตอบสนองทางอารมณ์ หรือยอมแพ้อย่างรวดเร็ว คุณจะสอนทัศนคติที่ไม่สร้างสรรค์ต่อปัญหาให้กับลูกของคุณโดยไม่เจตนา ดำเนินการอย่างชาญฉลาด

12. บางครั้งเด็กอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณ พยายามหมั่นสังเกตว่า ลูกของคุณเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในกิจวัตรประจำวันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่ชอบ หรือเล่นด้วยกันในสนามเด็กเล่น หากลูกของคุณดูอารมณ์เสียมากเกินไปหรือพร้อมที่จะเลิก ให้เข้าแทรกแซงด้วยความช่วยเหลือขั้นต่ำ เพื่อช่วยให้พวกเขาไม่ยอมแพ้

13. สอนลูกของคุณเกี่ยวกับการเอาใจใส่ เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ ดังนั้นปัญหาของเราจึงมักเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายกับลูกของคุณว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริง และคำนึงถึงความรู้สึก และมุมมองของพวกเขาในการตัดสินใจ การค้นหาความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะมาพร้อมกับความพยายามอย่างสม่ำเสมอ

14. ให้รางวัลความพยายาม เด็กจำเป็นต้องรู้ว่าความพยายาม และการตัดสินใจของพวกเขานั้นมีค่าตามนั้น ให้รางวัลกับความพยายามของพวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา และทำให้งานนี้กลายเป็นนิสัย อย่าพูดว่า เยี่ยมมาก สิ่งนี้จะแสดงให้เด็กเห็นว่า คุณสังเกตเห็นสิ่งที่เขาค้นพบ และยืนยันประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาที่เขาพบ

ตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงลมหายใจสุดท้าย เราแก้ปัญหาทั้งเล็กและใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในโลกที่มีความซับซ้อนของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความสำคัญเทียบได้กับการหายใจ การปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้บุตรหลานของคุณได้รับคำแนะนำ

บทความที่น่าสนใจ : ความวิตกกังวล อธิบายเกี่ยวกับช่วยให้ลูกได้ผ่อนคลายกับความวิตกกังวล

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4