head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 16 เมษายน 2024 9:47 PM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)  ได้ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ  อ่าวมะนาว  วัดห้วยมงคล  และหาดชะอำ โดยได้เดินทางออกจากโรงเรียน เวลา 04.00 น. และกลับถึงโรงเรียนเวลา 19.00 น.กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4