head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 10 สิงหาคม 2022 12:26 AM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » นานาสาระ » เปลี่ยน อธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอสำคัญจากที่ปรึกษาและมีวิธีแก้ปัญหา

เปลี่ยน อธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอสำคัญจากที่ปรึกษาและมีวิธีแก้ปัญหา

อัพเดทวันที่ 27 ธันวาคม 2021

เปลี่ยน ทุกคนเจอปัญหามากมายในชีวิต เวลาเจอปัญหาเหล่านี้ เรามักจะขาดทุน ประโยคต่อไปนี้สอดคล้องกับปัญหาส่วนใหญ่ ที่พบในชีวิตและวิธีแก้ปัญหา ฝึกฝนหลักการทั้งหมด แล้วคุณจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิต ช่วยคุณสร้างระบบความเชื่อใหม่ เปลี่ยนแนวคิดเก่า และรับสภาพชีวิตใหม่ คนสองคนไม่เหมือนกัน ในโลกนี้ไม่มีคนสองคนเหมือนกัน แม้แต่พ่อกับลูก แม่และลูกสาวหรือญาติ คนรัก

ซึ่งทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความแตกต่างระหว่างผู้คนก่อให้เกิดความอัศจรรย์ และความมีค่าของโลกนี้ เข้าใจสิ่งนี้อย่าบังคับความคิดและแนวปฏิบัติของผู้อื่นให้สอดคล้องกับตัวคุณเอง อย่ายัดเยียดให้ผู้อื่นด้วยมุมมองและความเชื่อของคุณเอง เคารพความแตกต่างของผู้อื่น และคนอื่นจะเคารพสถานที่ที่ไม่เหมือนใครของคุณ การให้พื้นที่แก่ผู้อื่นคือการเคารพความเชื่อ ค่านิยม และกฎเกณฑ์ของพวกเขา เพื่อให้มีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีเปลี่ยน

ในทำนองเดียวกันเป็นเรื่องปกติที่ตนเอง จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้อื่น คนหนึ่งควบคุมอีกคนไม่ได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ และลูกและแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นเต็มไปด้วยการควบคุม เราพยายามเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ คู่ครอง ลูกๆ และคนรอบข้างเสมอ อันที่จริงคนคนหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ เว้นแต่บุคคลนั้นต้องการ เปลี่ยน จริงๆ มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้

เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถปลุกคนที่แกล้งหลับได้ คุณไม่สามารถช่วยคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนเปลี่ยนได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น แรงจูงใจที่ดีสามารถทำให้คนๆ หนึ่งมีเหตุผลที่จะทำบางสิ่ง แต่ไม่สามารถให้สิทธิ์เขาในการควบคุมผู้อื่นหรือทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ตามที่เขาต้องการ อย่าบังคับคนอื่นให้ทำตามความเชื่อ ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของตนเอง เพราะจะดึงดูดเฉพาะการต่อต้านและการแยกจากกัน

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คนอื่นมาควบคุมคุณ ก็อย่าไปควบคุมคนอื่น ควบคุมและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก่อนจะควบคุมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ถามตัวเองว่าทำไมต้องปล่อยให้โลกภายนอก เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเองสบายใจ ประสิทธิผลสำคัญกว่าเหตุผล การเน้นย้ำว่าการปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือสมเหตุสมผล โดยไม่คำนึงว่าได้ผล เป็นการหลอกลวงตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าเราจะทำอะไร ผลสุดท้ายจะต้องเป็น ชนะ มีความหมายมากกว่าการยืนกรานในสิ่งที่ถูกต้อง

ความมีเหตุผลมักเน้นที่อดีต ขณะที่เน้นที่ผลกระทบ ทำให้โฟกัสไปที่อนาคตได้ง่ายขึ้น ผลที่ได้คือพื้นฐานของแผนและตัวบ่งชี้ของการดำเนินการทั้งหมด เพราะไม่มีคนสองคนที่มีความเชื่อ ค่านิยม และกฎเกณฑ์ที่เหมือนกัน ดังนั้น จึงไม่มีคนสองคนมีเหตุผลที่เหมือนกัน พลังที่ผลักดันคนจริงๆ อยู่ที่ด้านการรับรู้ และต้องเพิ่มการรับรู้อย่างมีเหตุมีผลจึงจะมีผล ดังนั้น การจะได้ผลจึงต้องอาศัยการสะท้อน ที่มีเหตุผลและอารมณ์ของบุคคล

ความจริงที่ไม่มีประสิทธิภาพก็คือ กฎของความเชื่อและคุณค่าได้ถูกละทิ้ง และจำเป็นต้องได้รับการทบทวน เป็นการยากที่จะมีประสบการณ์ ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข หากคุณเพียงแต่ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลแต่ไม่ได้ผล โลกที่ก่อตัวขึ้นด้วยความรู้สึกเท่านั้น โลกไม่มีอยู่จริง ทุกคนมีสภาพแวดล้อมในการเติบโตของตนเอง ได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน ทุกคนมีระบบข้อมูลและแบบจำลองทางจิตของตนเอง

กล่าวอีกนัยหนึ่งโลกที่ทุกคนเห็นถูกกรอง และเลือกโดยตัวกรองข้อมูลของตนเอง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่สัมบูรณ์ เรามักจะเห็นตัวอย่างดังกล่าวในชีวิตของเรา คน 2 คนทะเลาะวิวาทสาธารณะมีความชอบธรรม และแม่ยายเป็นคนชอบธรรมทุกคนมีความคิดเห็น และความรู้ความเข้าใจของตนเอง ไม่มีใครสามารถเรียกร้องให้การรับรู้ของผู้อื่น สอดคล้องกับการรับรู้ของตนเองได้ ดังนั้น อย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่น และคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกภายนอก

เราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร แค่เปลี่ยนตัวเองโลกในหัวของคุณ แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆ ไม่เคยทำให้เรากดดัน แรงกดดันมาจากการตัดสินใจและปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ อารมณ์ไม่เคยมาจากใคร การเปลี่ยนแปลงในคำพูดและการกระทำของเราหรือในสภาพแวดล้อมนั้น มาจากทัศนคติของเราที่มีต่อประเด็นเหล่านี้ กล่าวคือ ความเชื่อ ค่านิยม และกฎเกณฑ์ของเรา ความหมายของการสื่อสารอยู่ในการตอบสนองของอีกฝ่าย

การสื่อสารไม่มีถูกหรือผิด มีแต่ผลหรือไม่ได้ผลเท่านั้น มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะพูดว่า คุณถูกต้องแค่ไหน ข้อความที่อีกฝ่ายได้รับคือความหมายของการสื่อสาร ดังนั้น สิ่งที่คุณพูดไม่สำคัญ แต่สิ่งที่อีกฝ่ายยอมรับ จึงสำคัญ มีหลายวิธีในการแสดงคำพูด และวิธีการที่ถูกต้องคือเพื่อให้ผู้ฟังยอมรับข้อมูลทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ ในกระบวนการสื่อสาร การใช้คำพูดและภาษากายในการสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากกว่าคำพูด

มีการส่งและรับข้อมูลที่ระดับจิตใต้สำนึก มากกว่าในระดับจิตสำนึก ไม่มีคนสองคนมีปฏิกิริยาเหมือนกันทุกประการกับข้อมูลเดียวกัน วิธีการพูดถูกควบคุมโดยผู้พูด แต่ผู้ฟังเป็นผู้กำหนด มีบางอย่างถ้าคุณพูดหลายครั้งแต่อีกฝ่ายไม่ตอบสนอง การสื่อสารแบบนี้ ไม่ถูกต้องต่อให้พูดสิบหรือร้อยครั้งก็ไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ มันสำคัญกว่าที่จะต้องไตร่ตรองว่าเหตุใดจึงไม่มีผล และวิธีการสื่อสารอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของอีกฝ่ายหนึ่ง

การเปลี่ยนวิธีการพูดเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเปลี่ยนเอฟเฟกต์การฟังได้ ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จคือ บรรยากาศที่กลมกลืนกัน การต่อต้านของผู้ฟังเป็นการกล่าวหาว่าผู้พูดไม่ยืดหยุ่นพอที่จะพูด ทำซ้ำการปฏิบัติเก่า รับแต่ผลเก่า วิธีการต่างๆ ย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน หากสิ่งที่คุณทำแล้วไม่ได้ผล โปรดเปลี่ยนแนวทางของคุณ แนวทางใดๆ ที่มีความคิดริเริ่มจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าวิธีเดิม หวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าเมื่อวาน

เราต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากเมื่อวาน เปลี่ยนตัวเอง คนอื่นก็เปลี่ยนได้ ทุกสิ่งในโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะรู้สึกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็ต้องเผชิญกับการถูกกำจัด หรือล้มเหลวในที่สุด ดังนั้น การเปลี่ยนวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้น จึงจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ในอุดมคติกับบุคคลหรือสิ่งของอื่นๆ ได้ การปฏิบัติคือกฎเกณฑ์ และจุดประสงค์คือการบรรลุผล การมุ่งเน้นที่การบรรลุผลจำเป็นต้องมีการแก้ไขแนวทางปฏิบัติ

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : ไข้หวัดใหญ่ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4