head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 9 สิงหาคม 2022 11:40 PM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » นานาสาระ » สัญญา ประสบการณ์ของบริษัทไอที วิธีทำงานกับสัญญาอย่างถูกต้อง

สัญญา ประสบการณ์ของบริษัทไอที วิธีทำงานกับสัญญาอย่างถูกต้อง

อัพเดทวันที่ 30 ธันวาคม 2021

สัญญา ธุรกิจใดๆ ในกระบวนการทำงานกำลังรอความเสี่ยงมากมาย แต่ส่วนใหญ่สามารถคาดเดาได้ตั้งแต่เริ่มต้น และหาวิธีย่อให้เล็กสุด ปรากฏว่าความสำเร็จของบริษัทโดยตรงขึ้นอยู่กับว่า สามารถจำลองสถานการณ์เชิงลบ ที่อาจเกิดขึ้นได้ดีเพียงใด และเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า ทนายความของสตูดิโอ เอเวอเรสต์ UX เอเลน่า เมชโคว่า และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายผลิตของเอเวอเรสต์ UX เอเลน่า เมชโคว่า

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจ เมื่อลูกค้าทำงานกับผู้รับเหมา และวิธีทำสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การไม่เริ่มทำงานโดยไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นความจริงง่ายๆ ที่ไม่ต้องการการยืนยัน รูปแบบการโต้ตอบจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ราคาคงที่ เมื่อสัญญากำหนดจำนวนและเงื่อนไขของงานเฉพาะ หรือเวลาและวัสดุ โดยจะมีการชำระเงินสำหรับจำนวนชั่วโมงทำงานจริงโดยผู้รับเหมาสัญญา

สัญญาของลูกค้ากับผู้รับเหมา คือแผนผังตาราง ซึ่งควรเขียนดังต่อไปนี้ การดำเนินการทั้งหมดที่จะดำเนินการโดยคู่กรณี เวลาตอบสนอง เอกสารเพิ่มเติมที่คู่สัญญาต้องร่างขึ้นหลังจากการให้บริการ การกระทำรายงานและอื่นๆ รูปแบบที่จะโอนผลงาน ทนายความมักใช้คำศัพท์ทางวิชาชีพมากเกินไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ข้อตกลงควรมีความชัดเจน และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่อ่านข้อตกลง

ดังนั้น เราจึงพยายามหลีกเลี่ยงลัทธิธุรการ และความสับสนที่ซับซ้อน บทบัญญัติทั้งหมดควรเข้าใจได้ โดยไม่ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้จัดการบัญชี และโครงการจะนำไปใช้ กฎง่ายๆ ต้องจัดทำเอกสารเพื่อให้คู่สัญญาสามารถใช้งานได้ง่าย ลำดับการกระทำที่จำเป็นจะต้องมีการติดตามอย่างชัดเจนใน สัญญา เงื่อนไขในการเริ่มงาน ขั้นตอนการดำเนินการ และขั้นตอนการปิด การส่งมอบข้อกำหนดทางเทคนิค การออกแบบ เค้าโครง และอื่นๆ

สิ่งที่ต้องรายงานให้อีกฝ่ายทราบและในกรอบเวลาใด ตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องใช้เวลาเท่าไรในการรับงาน เพื่อจัดหาวัสดุหรือแก้ไขที่จำเป็น ในรูปแบบใดจะมีการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการลงนามอัตโนมัติ หากไม่มีการลงนามหลังจากสัญญาหมดอายุ และไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธการลงนามแล้ว งานจะถือว่าเสร็จสิ้นด้วยคุณภาพที่เหมาะสม และยอมรับภายในเวลาที่กำหนด

จะต้องจ่ายเงินงานที่ยอมรับในเวลาใด เมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนในกระบวนการมีความเข้าใจเหมือนกันว่าต้องทำอะไร อย่างไร และเมื่อใด โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะลดลงอย่างมาก คุณยังสามารถป้องกันตัวเองได้ ด้วยความช่วยเหลือจากจดหมายข่าว ตัวอย่างเช่น หากภายใต้สัญญา คุณมีการชำระภายหลัง 60 วัน และการจัดหาเอกสารข้อมูลล่าช้า คุณสามารถเขียนประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาได้

อย่าลืมตอบกลับข้อร้องเรียนของลูกค้าเสมอ ข้อควรจำ คำตอบเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาในศาลในกรณีที่มีข้อพิพาท เอกสารต้นฉบับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมีแนวคิดของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้ยื่นต่อศาลในรูปแบบดั้งเดิม หรือในรูปแบบของสำเนาที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง เราเก็บต้นฉบับของเอกสารทั้งหมดที่เราลงนามกับลูกค้าไว้ในที่เก็บถาวร ซึ่งจะช่วยปกป้องตำแหน่งของคุณ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและส่งต่อศาล

มาตรา 160 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย และกฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 63 ลงวันที่ 6 เมษายน 2011 ในลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับเอกสารที่ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารที่ลงนามด้วยมือของตัวเอง ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้คุณแลกเปลี่ยนเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับผู้รับเหมาได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถลงนามในเอกสารได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

หากคู่สัญญาไม่ได้ใช้ EDF บริการจัดส่งก็เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อช่วยลูกค้าจากปัญหาที่ไม่จำเป็น เราดูแลปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเอกสาร เมื่อใช้เอกสารจัดส่ง ให้ส่งเอกสารที่มีสินค้าคงคลังเสมอ และควรส่งโดย Russian Post ศาลยอมรับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน การติดตามกำหนดเวลาโครงการและเอกสาร เรามีการประชุมวางแผน ซึ่งเราจะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ

ผู้จัดการโครงการ บัญชี พนักงานขาย ผู้อำนวยการบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทนายความ และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด มีส่วนร่วมในการอภิปราย ในการประชุมวางแผน ทนายความและผู้จัดการบัญชี จะถูกเปรียบเทียบในการดำเนินการตามสัญญาแต่ละฉบับ การตรวจสอบกำหนดส่งงาน ถ้าไม่มีจะวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุ วิธีกำจัดมัน เมื่องานล่าช้า จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าพร้อมคำอธิบายเหตุผล

เรากำลังเตรียมข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของงาน ผลงานได้รับการยอมรับ การกำหนดเส้นตายสำหรับการลงนามในพระราชบัญญัติ และการส่งความคิดเห็นที่มีเหตุมีผลหมดอายุหรือไม่ การเตือนลูกค้าให้ลงนามในพระราชบัญญัติ คุณได้รับการชำระเงินสำหรับการกระทำที่ลงนามตรงเวลาหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินกับลูกค้า

การโต้ตอบกับลูกค้า ดูเหมือนว่าจะไม่มีความแตกต่างระหว่างช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าทางไปรษณีย์ ในการแชททางโทรเลขหรือทาง WhatsApp อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ นั้นไม่ง่ายนัก การพิจารณาคดีในปัจจุบันอนุญาต ให้ส่งการแจ้งเตือนผ่านผู้ส่งสารหรืออีเมล แต่กำหนดข้อกำหนดจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารนี้ จดหมายโต้ตอบของคู่กรณี อาจเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้ในกรณีนี้

และให้พิจารณาร่วมกับหลักฐานอื่นในกรณีที่ความเป็นไปได้ของการติดต่อดังกล่าว ได้รับการประดิษฐานอยู่ในสัญญา และมีการระบุช่องทางที่สามารถโต้ตอบได้ ต้องระบุผู้ส่ง และผู้รับข้อความนั่นคือจากการติดต่อจะต้องชัดเจนว่า ใครเป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลที่อยู่ในจดหมายโต้ตอบมีความชัดเจน ควรมีความชัดเจนจากการโต้ตอบสิ่งที่กำลังพูดถึง อีเมลประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะ วันที่ เวลา ชื่อของคู่สัญญา

ดังนั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ลูกค้าหรือตัวแทนของบริษัท คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณส่งมันมา และดำเนินการในลักษณะที่ข้อตกลงแก้ไขไว้ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ เราขอแนะนำให้คุณระบุรายละเอียดการติดต่อของทั้งสองฝ่ายในสัญญา อีเมลของพนักงานที่จะติดต่อภายใต้สัญญา และหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา การยืนยันว่าคุณยอมรับการติดต่อในผู้ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ข้อควรจำในผู้ส่งสารบางคน คุณไม่เพียงแต่สามารถลบได้เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนข้อความได้อีกด้วย ดังนั้น ประเด็นสำคัญทั้งหมดจะต้องทำซ้ำในการติดต่อทางอีเมลของผู้ติดต่อที่ระบุในสัญญา แม้ว่าพวกเขาจะตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ใน Messenger ระหว่างการสื่อสารแบบเห็นหน้าหรือเมื่อโทร การจัดส่งและรับงาน ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้าย

การยอมรับงาน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า เกณฑ์ในการประเมินผลลัพธ์นั้นกำหนดขึ้น โดยเงื่อนไขการอ้างอิงที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย เว้นแต่จะมีการระบุเอกสารอื่นๆ ในข้อตกลง เป็นไปได้ที่จะพิสูจน์คุณภาพของงานด้วยการกระทำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ แม้ว่าการกระทำทั้งหมดจะมีการลงนาม และลูกค้าพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการอ้างอิง ผู้รับเหมาจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : เปลี่ยน อธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอสำคัญจากที่ปรึกษาและมีวิธีแก้ปัญหา

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4