head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 16 เมษายน 2024 8:50 PM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฏร์บำรุง) มีข้อมูลและจำนวนนักเรียนที่ทำการเรียนอยู่ทั้งหมดดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
4 6 10 1
อบ.3
11 5 16 1
รวม อบ.
15 11 26 2
ป.1
5 3 8 1
ป.2
5 2 7 1
ป.3
4 10 14 1
ป.4
5 3 8 1
ป.5
7 3 10 1
ป.6
2 3 5 1
รวมทั้งหมด
40 38 78 8
ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/ 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4