head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 13 เมษายน 2021 11:21 PM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฏร์บำรุง) มีข้อมูลและจำนวนนักเรียนที่ทำการเรียนอยู่ทั้งหมดดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
46101
อบ.3
115161
รวม อบ.
1511262
ป.1
5381
ป.2
5271
ป.3
410141
ป.4
5381
ป.5
73101
ป.6
2351
รวมทั้งหมด
4038788
ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/ 2563

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4