head-watnongkratum
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 31 สิงหาคม 2023 10:18 PM
head-watnongkratum
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4